แจ้งลบ : โอเล่ชี้คุ้มจ้างคาวานี่2แสนป./วีกต้นแบบหอกหนุ่ม